Regulamin sklepu

1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym lazienka-delux.pl zwanym dalej "Sklepem internetowym".

Dane sklepu: 
Wojciech Dąbrowski

FLORENO

PRZĘDZALNIANA 8

15-688 BIAŁYSTOK

NIP: 5422476377

2. Zamówienia  obsługiwane i realizowane są:

a) na stronie www.lazienka-delux.pl poprzez uzupełnienie formularza zamówienia;

b) telefonicznie:
tel.515 403 333 

c) lub e-mailem na adres: sklep@lazienka-delux.pl

3.  Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu internetowego składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy sprzedaży następuje gdy klient otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia w wiadomości e-mail od obsługi Sklepu.


II. CENY

1. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Wszelkie płatności związane z wykonaniem zamówienia są realizowane są w walucie polskiej.

                       

III. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

1. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 4 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich:
DPD, PEKAES, INPOST                                                                      

3. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający.

4. Dostępne formy płatności:
a) WPŁATA NA KONTO – Wpłata przez internet wymaganej kwoty na podany przez sklep numer konta bankowego;
b) PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - W przypadku wysyłki firmą kurierską, Kupujący może przekazać pieniądze przy odbiorze towaru.

5. W sytuacji gdy zamówiony towar  jest niedostępny w magazynie, zamawiający będzie o tym niezwłocznie poinformowany a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

IV.ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

Respektujemy Twoje prawa i zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), w związku z tym:

1. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Wystarczy przed jego upływem złożyć (na przykład wysłać listem lub mailowo) oświadczenie na piśmie.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy Klient jest proszony o odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie towaru przed zniszczeniem.

3.Klient odstępujący od umowy wysyła towar na adres magazynu Sklepu internetowego:

MAGAZYN FLORENO
ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok

4.Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazane przez klienta konto w  ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. W przypadku wątpliwości prosimy prosimy o kontakt z Obsługą

Sklepu Internetowego pod nr    telefonu:          
 teL.515 403 333 

V. WARUNKI REKLAMACJI

Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z niezgodnością produktu z jego opisem (niezgodnością z umową). Może to zrobić  w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@floreno.pl lub wysyłając pisemne oświadczenie na adres:
Floreno Wojciech Dąbrowski ul. Przędzalniana 8J
15-688  Białystok
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.
W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady
(a) na podstawie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;
(b) korzystając z uprawnień przysługujących mu  w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.     

4.Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Sklep internetowy:
a) doprowadzi go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
b) wymieni na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. (Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia).

5. W sytuacji reklamowania towaru, prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru  opisu jego wady. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

6.Wysyłka naprawionego/wymienionego  towaru ( na podstawie reklamacji) następuje na koszt Sklepu.

Rejestrując się w Sklepie Internetowym floreno.pl zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Masz prawo wglądu i poprawienia podanych danych.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

REKLAMACJA : http://www.floreno.pl/formularze/reklamacja.pdf

ZWROT: http://www.floreno.pl/formularze/zwrot.pdf

Uwagi dodatkowe dla Klienta (w mailu i pod regulaminem)

PAMIĘTAJ,
że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

PAMIĘTAJ,
 że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

PAMIĘTAJ,
 że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
PAMIĘTAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego.
Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika.
Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.


Rejestrując się w Sklepie Internetowym floreno.pl zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Masz prawo wglądu i poprawienia podanych danych.

Formularz zapytania

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii. Szczegóły zobacz szczegóły

Zamknij